DOKUMENTACIJA O NABAVI U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE RADOVA:

„REKONSTRUKCIJA NADSTREŠNICE I DOGRADNJA TRIBINA UZ POSTOJEĆU ZGRADU NK NEDELJANEC, REKONSTRUKCIJA RUKOMETNOG I TENISKOG IGRALIŠTA, REKONSTRUKCIJA POMOĆNOG NOGOMETNOG TERENA I IZGRADNJA NADSTREŠNICE ZA BICIKLE“

Evidencijski broj: N-33-2022

 

Arhitektonski projekt (MAPA 1)

Građevinski projekt-projekt konstrukcije (MAPA 2)

Građevinski projekt-hidroinstalacije (MAPA 3)

Elektrotehnički projekt-projekt elektroinstalacija (MAPA 4)

Strojarski projekt (MAPA 5)