Škole

Na području Općine Vidovec nalaze se dvije osnovne škole i to Osnovna škola Vidovec sa Područnom školom u Nedeljancu, te Osnovna škola u Tužnom.

OŠ VIDOVEC I PŠ NEDELJANEC

oš vidovec  pš nedeljanec

Ravnatelj: Predrag Mašić
Adresa: Školska 4, 42205 Vidovec
Kontakt: (042) 741 307 ( tajništvo)

 

OŠ TUŽNO 

 

oš tužno

Ravnatelj: Josip Puček
Adresa: Varaždinska ulica 16,Tužno, 42242 Radovan
Kontakt: (042) 747 600; (042) 747 997 (tajništvo)

 

DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA" VIDOVEC

Dječji vrtić " Škrinjica" počeo je s radom 27. 12. 1999. godine, a svoju djelatnost obavlja na području općine Vidovec. 

Početkom 2021. vrtić svoju djelatnost seli u prostorije novog  objekta, namjenski građenog za obavljanje odgojno obrazovne djelatnosti primarnog obrazovanja djece do 7. godine života. Danas je u vrtiću  6 odgojnih skupina od čega dvije jasličke i 4 vrtićke.

 

dv škrinjica

Ravnateljica: Vida Risek
Upravno vijeće: Martina Bistrović, predsjednica
Adresa: Vidovec, Ulica Vladimira Nazora 11, 42205 Vidovec
Kontakt: (042) 741 766