Načelnik Stožera Civilne zaštite

Dubravko Zavrtnik
Kontakt: 099 3169 249

 

ODLUKA O AKTIVIRANJU SNAGA CIVILNE ZAŠTITE S PODRUČJA OPĆINE VIDOVEC

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENIKA CZ

IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU NAČELNIKA, ZAMJENIKA I ČLANOVA SCZOV

 

 

ODLUKE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE RH