Korištenje ovih stranica te uvjeti osiguranja podataka na njima obavljaju se u skladu s ovom Pravnom obavijesti. Daljnjim korištenjem stranica potvrđujete svoje prihvaćanje uvjeta koji su navedeni u nastavku.

Sadržaj stranica, vlasništvo je Općine Vidovec, osim ako to nije drukčije naznačeno. Sva prava su zadržana.

Sadržaj stranica, postavljen je isključivo u svrhu informiranja, te se ne jamči bilo izravno, bilo neizravno: točnost, pouzdanost i pravodobnost sadržanih informacija, uključujući i stranice trećih strana na koje ove stranice upućuju (“Poveznice”). Informacije objavljene na ovim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihova unošenja i nisu sveobuhvatne.

Uključivanje poveznica i upućivanja na stranice koje ne pripadaju Općini Vidovec nema namjeru ukazati na važnost tih stranica i podataka na njima, te nema namjeru izricati podršku, preporuku ili se povoljno izražavati o navedenim stavovima ili komercijalnim proizvodima ili uslugama koji se nude na tim vanjskim stranicama ili organizacijama koje sponzoriraju te stranice, ili zaštićenim imenima, znakovima, proizvodima ili sl.

Upućivanje sa www.vidovec.hr na bilo koji posebni komercijalni proizvod, proces ili uslugu ili korištenje bilo kojeg imena obrta, tvrtke ili korporacije na korist su posjetiteljima naše stranice i ne predstavljaju podršku, preporuku ili preferenciju od strane Općine Vidovec.

Općina Vidovec, kao vlasnik, pridržava diskrecijsko pravo da prema vlastitom sudu i bez daljnjih obavijesti: promijeni, nadopuni, povuče ili na bilo koji drugi način izmjeni stranice i/ili njihov sadržaj, odnosno da provodi, ograniči ili izmjeni uvjete pristupa.

Sav sadržaj ovih stranica je javan i namjenjen je osobnom informiranju. Ni jedan dio ovih stranica, što uključuje dizajn te strukturu sadržaja, ne smije se reproducirati, prenositi ili preslikavati u bilo kojem obliku ili na bilo koji drugi način bez prethodne pisane suglasnosti Općine Vidovec. Uz sadržaj preuzet s ovih stranica obavezno treba navesti izvor – cjelovita rečenica: Izvor: www.vidovec.hr

Općina Vidovec privatnost i povjerljivost osobnih podataka smatra važnim te poštuje privatnost posjetitelja. Naše web stranice ne prikupljaju podatke o posjetiteljima, osim podataka koje posjetitelji dobrovoljno i na vlastiti poticaj pružaju tijekom komunikacije s Općinom Vidovec. Svi osobni podaci koje posjetitelji dostavljaju tijekom komunikacije ostaju strogo povjerljivi.

Podatke koje od korisnika prikupimo kako bismo bili u mogućnosti pružiti informacije ili usluge koje od nas zatraže, mogu se koristiti u službama Općine Vidovec u svrhu pružanja usluga ili davanja odgovora. Dajući nam te podatke suglasni ste s tim da ih mi obradimo u navedene svrhe. Vaše podatke nećemo ni pod kojim uvjetima proslijediti trećim stranama izvan Općine Vidovec, osim u slučaju zakonske obveze.

Kao što je uobičajeno s ostalim profesionalno vođenim web stanicama i Općina Vidovec prikuplja informacije koje se tiču IP adresa, preuzetog sadržaja, broja posjetitelja, vremena posjeta, vrste pretraživača i operativnih sustava, kao i demografske podatke posjeta po zemljama, načina pristupa našim web stranicama (izravno ili preko drugog linka), a sve u statističke svrhe i analize koje služe poboljšanju sadržaja stranica i unapređenju pružanja usluga i informacija.

Neovlašteni pokušaji izmjene pohranjenih podataka  u sustavu ovih stranica, zaobilaženja ili zanemarivanja sigurnosnih značajki, ili korištenje u svrhe različite od onih za koje su namijenjene, zabranjeni su i mogu postati predmetom kaznenog gonjenja. Ako praćenje otkrije dokaze o mogućim kriminalnim radnjama, takvi dokazi mogu se proslijediti nadležnim tijelima.

Općina Vidovec odriče se odgovornosti za gubitak ili štetu uzrokovanu rezultatom greške na našim stranicama. Prije donošenja bilo kakve odluke zasnovane na informacijama s naših stranica, savjetujemo da se obratite relevantnim izvorima informacija i potvrdite osnovu za svoju odluku.